Bánh xe đẩy chịu nhiệt Colson, bánh xe được sản xuất từ hỗn hợp nhựa kỹ thuật chịu nhiệt đặc biệt lên đến 230 độ C, có đặc tính bảo vệ mặt sàn, không tạo vết đen trên sàn, gần như không hấp thụ nước, bánh xe đẩy chịu tải trọng lớn và rất bền. 

Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Bánh xe đẩy chịu nhiệt 2300C, vật liệu Thermo tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Cố Định

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 2300C, vật liệu Thermo tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Xoay

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 2300C, vật liệu Thermo tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Xoay khóa

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 1100C, vật liệu Phenolic tải từ 270kg đến 550kg/bánh - Cố Định

Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng
Bánh xe đẩy chịu nhiệt, bánh xe chịu nhiệt, bánh xe phenolic, bánh xe đẩy phenolic, bánh xe cho lò nướng, bánh xe đẩy, bánh xe đẩy hàng

Bánh xe đẩy chịu nhiệt 1100C, vật liệu Phenolic tải từ 270kg đến 550kg/bánh - xoay

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 1700C, vật liệu Thermo càng inox tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Cố Định

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 1700C, vật liệu Thermo càng inox tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Xoay

 Bánh xe đẩy chịu nhiệt 1700C, vật liệu Thermo càng inox tải từ 90kg đến 136kg/bánh - Xoay khóa

0909250794