Bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe kháng tĩnh điện, bánh xe dẫn điện www.banhxedayhang.net
[tintuc]

Bánh xe đẩy dẫn điện Performa của Colson được kiểm định nghiêm ngặt và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập, phù hợp với các quy định an toàn liên bang Hoa Kỳ FF-C-88C. Quy định an toàn này yêu cầu tất cả bánh xe đẩy dẫn điện phải có điện trở trung bình thấp hơn 250,000 ohms. Bánh xe đẩy Colson bảo hành 12 tháng

Bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe kháng tĩnh điện, bánh xe dẫn điện www.banhxepu.net


Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD
Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD
Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD
Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD

 Đặt tính kỹ thuật bánh xe đẩy dẫn điện Colson

 Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải từ 80kg đến 114kg/bánh - Cố định

 Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải từ 80kg đến 114kg/bánh - Xoay

 Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải từ 80kg đến 114kg/bánh - Xoay Khóa

Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD
Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD
Bánh xe đẩy chống tĩnh điện, bánh xe chống tĩnh điện, bánh xe đẩy dẫn điện, Bánh xe đẩy tích điện, bánh xe đẩy kháng tĩnh điện, bánh xe đẩy tĩnh điện, bánh xe đẩy ESD

 Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải 114kg/bánh lắp lỗ trơn Ø 12

 Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải 114kg/bánh lắp lỗ trơn có khóa Ø12

Bánh xe đẩy chống tĩnh điện tải 114kg/bánh lắp trục trơn Ø22 x 56mm

  Bánh xe đẩy chống tĩnh điện có khóa tải 114kg/bánh lắp trục trơn Ø 22 x 56mm

[/tintuc]

0909250794